Спряжение глагола karmić в настоящем времени

karmić кормить, II спряжение

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jakarmięmykarmimy
tykarmiszwykarmicie
on, ona, onokarmioni, onekarmią

Глагол dzwonić

dzwonić – звонить, II спряжение

Спряжение глагола dzwonić в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jadzwonięmydzwonimy
tydzwoniszwydzwonicie
on ona onodzwonioni onedzwonią

Спряжение глагола dzwonić в прошедшем времени

Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицоdzwoniłemdzwoniłam
2 лицоdzwoniłeśdzwoniłaś
3 лицоdzwoniłdzwoniła
3 лицо Средний родdzwoniło
Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицоdzwoniliśmydzwoniłyśmy
2 лицоdzwoniliściedzwoniłyście
3 лицоdzwonilidzwoniły

Глагол kończyć

kończyć  – заканчивать, II спряжение

Спряжение глагола kończyć в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jakończęmykończymy
tykończyszwykończycie
on ona onokończyoni onekończą

Спряжение глагола kończyć в прошедшем времени

Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицоkończyłemkończyłam
2 лицоkończyłeśkończyłaś
3 лицоkończyłkończyła
3 лицо Средний родkończyło
Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицоkończyliśmykończyłyśmy
2 лицоkończyliściekończyłyście
3 лицоkończylikończyły

Глагол woleć

Wolę kawę niż herbatę. — Предпочитаю кофе, а не чай. ( Woleć + винительный падеж)

Wolimy czytać książki, niż oglądać telewizję. ( Woleć + инфинитив)

woleć – предпочитать, II спряжение

Спряжение глагола woleć в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jawolęmywolimy
tywoliszwywolicie
on, ona, onowolioni, onewolą

Спряжение глагола woleć в прошедшем времени

 Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицо wolałem wolałam
2 лицо wolałeś wolałaś
3 лицо wolał wolała
3 лицо Средний род wolało
 Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицо woleliśmy wolałyśmy
2 лицо woleliście wolałyście
3 лицо woleli wolały

Спряжение глагола musieć в настоящем времени

musieć   — должен, II спряжение

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jamuszęmymusimy
tymusiszwymusicie
on, ona, onomusioni, onemuszą

Проверь себя!

Спряжение глагола zabronić в настоящем времени

zabronić — запретить, II спряжение

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jazabronięmyzabronimy
tyzabroniszwyzabronicie
on, ona, onozabronioni, onezabronią

Спряжение глагола szkodzić в настоящем времени

szkodzić — вредить, II спряжение

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jaszkodzęmyszkodzimy
tyszkodziszwyszkodzicie
on, ona, onoszkodzioni, oneszkodzą

Спряжение глагола budzić się в настоящем времени

budzić się — просыпаться, II спряжение

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
ja budzę sięmybudzimy się
ty budzisz sięwybudzicie się
on, ona, ono budzi sięoni, onebudzą się

Спряжение глагола dusić  в настоящем времени

dusić тушить, II спряжение

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jaduszęmydusimy
tydusiszwydusicie
on, ona, onodusioni, oneduszą

Спряжение глагола słodzić  в настоящем времени

słodzić — добавлять сахар, II спряжение

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jasłodzęmysłodzimy
tysłodziszwysłodzicie
on, ona, onosłodzioni, onesłodzą