Глагол słuchać

słuchać  — слушать, III спряжение

Спряжение глагола słuchać в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jasłuchammysłuchamy
tysłuchaszwysłuchacie
on, ona, onosłuchaoni, onesłuchają

Спряжение глагола słuchać в прошедшем времени

 Единственное число Мужской род Женский род
1 лицоsłuchałemsłuchałam
2 лицоsłuchałsłuchał
3 лицоsłuchałsłuchała
3 лицо  Средний родsłuchało
 Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы
1 лицоsłuchaliśmysłuchałyśmy
2 лицоsłuchaliściesłuchałyście
3 лицоsłuchalisłuchały

Глагол wracać

wracać возвращаться из какого-либо места, III спряжение

Спряжение глагола wracać в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jawracammywracamy
tywracaszwywracacie
on, ona, onowracaoni, onewracają

Спряжение глагола wracać в прошедшем времени

 Единственное число Мужской род Женский род
1 лицоwracałemwracałam
2 лицоwracałeśwracałaś
3 лицоwracałwracała
3 лицо  Средний родwracało
 Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы
1 лицоwracaliśmywracałyśmy
2 лицоwracaliściewracałyście
3 лицоwracaliwracały

Употребление глагола wracać с предлогами od, z, znad

Родительный падеж — dopełniacz
odOd kogo?od kolegi, od rodziny, od dentysty
 zSkąd?z Polski, z Warszawy, z miasta, z domu, z kawiarni, z parku, ze szkoły
z placu, z perony, z parkingu, ze wsi, z drugiego piętra, z pustyni, z poczty, z uniwersytetu, z bazaru, z dworca
z kawy, ze spaceru, z wykładu
z gór, z Tatr
znadSkąd?водный источник:
znad morza, znad jeziora, znad rzeki, znad Bałtyku, znad Wisły

Спряжение глагола wyjąć в прошедшем времени

wyjąć – вынуть

Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицо wyjąłem wyjęłam
2 лицо wyjąłeś wyjęłaś
3 лицо wyjął wyjęła
3 лицо Средний родwyjęło
Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицо wyjęliśmy wyjęłyśmy
2 лицо wyjęliście wyjełyście
3 лицо wyjęli wyjęły

Спряжение глагола wziąć в прошедшем времени

wziąć — взять

Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицо wziąłem wzięłam
2 лицо wziąłeś wzięłaś
3 лицо wziął wzięła
3 лицо Средний родwzięło
Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицо wzięliśmy wzięłyśmy
2 лицо wzięliście wzięłyście
3 лицо wzięli wzięły

Спряжение глагола myśleć в прошедшем времени

myśleć –  думать

Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицо myślałem myślałam
2 лицо myślałeś myślałaś
3 лицо myślał myślała
3 лицо Средний родmyślało
Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицо myśleliśmy myślałyśmy
2 лицо myśleliście myślałyście
3 лицо myśleli myślały

Спряжение глагола odpocząć в прошедшем времени

odpocząć —  отдохнуть 

 Единственное число Мужской род Женский род
1 лицо odpocząłem odpoczęłam
2 лицо odpocząłeś odpoczęłaś
3 лицо odpoczął odpoczęła
3 лицо Средний род odpoczęło
 Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы
1 лицо odpoczęliśmy odpoczęłyśmy
2 лицо odpoczęliście odpoczęłyście
3 лицо odpoczęli odpoczęły

Спряжение глагола minąć в прошедшем времени

minąć – минуть, пройти

 Единственное число Мужской род Женский род
1 лицо minąłemminęłam
2 лицо minąłeś minęłaś
3 лицо minął minęła
3 лицо  Средний родminęło
 Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы
1 лицо minęliśmy minęłyśmy
2 лицо minęliście minęłyście
3 лицо minęli minęły

Спряжение глагола zacząć в прошедшем времени

zacząć — начать

 • гласный ą выступает только в формах мужского рода единственного числа
 • во всех остальных формах гласный ę
 •  Единственное число Мужской род Женский род
  1 лицо zacząłem zaczęłam
  2 лицо zacząłeś zaczęłaś
  3 лицо zaczął zaczęła
  3 лицо Средний род zaczęło
   Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы
  1 лицо zaczęliśmy zaczęłyśmy
  2 лицо zaczęliście zaczęłyście
  3 лицо zaczęli zaczęły

  Прошедшее время глаголов в польском языке — czas przeszły

  Глаголы в прошедшем времени в польском языке изменяются по родам, числам, по лицам, а также образуют лично-мужские и нелично-мужские формы.


  Формы прошедшего времени образуются добавление суффиксов прошедшего времени к основе инфинитива:

  Единственное числомужской родженский род
  1 лицоł + e + m czytałemł + a + m czytałam
  2 лицоł + e + ś czytałeśł + a + ś czytałaś
  3 лицоł czytałł + a czytała

  Для среднего рода существует только одна форма: czytało

  Множественное число лично-мужские формынелично-мужские формы
  1 лицоl + i + śmy czytaliśmył + y + śmy czytałyśmy
  2 лицоl + i + ście czytaliście ł + y + ście czytałyście
  3 лицоl + i czytalił + y czytały

  Список спряжений глаголов в прошедшем времени

  Глагол chcieć

  chcieć — хотеть

  Спряжение глагола chcieć в настоящем времени

  liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
  jachcęmychcemy
  tychceszwychcecie
  on, ona, onochceoni, onechcą

  Спряжение глагола chcieć в прошедшем времени

   Единственное число
   Мужской родЖенский род
  1 лицоchciałemchciałam
  2 лицоchciałeśchciałaś
  3 лицоchciałchciała
   Средний род
  3 лицоchciało 
   Множественное число
    лично-мужские формы нелично-мужские формы
  1 лицоchcieliśmychciałyśmy
  2 лицоchcieliściechciałyśmy
  3 лицоchcielichciałyśmy