Спряжение глагола sądzić

sądzić – думать, предполагать, II спряжение

Спряжение глагола sądzić в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jasądzęmysądzimy
tysądziszwysądzicie
on ona onosądzioni onesądzą

Спряжение глагола sądzić в прошедшем времени

Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицоsądziłemsądziłam
2 лицоsądziłeśsądziłaś
3 лицоsądziłsądziła
3 лицо Средний родsądziło
Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицоsądziliśmysądziłyśmy
2 лицоsądziliściesądziłyście
3 лицоsądzilisądziły

Спряжение глагола troszczyć się

troszczyć się – заботиться, ухаживать, II спряжение

Спряжение глагола troszczyć się в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jatroszczę sięmytroszczymy się
tytroszczysz sięwytroszczycie się
on ona onotroszczy sięoni onetroszczą się

Спряжение глагола troszczyć się в прошедшем времени

Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицоtroszczyłem siętroszczyłam się
2 лицоtroszczyłeś siętroszczyłaś się
3 лицоtroszczył siętroszczyła się
3 лицо Средний родtroszczyło się
Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицоtroszczyliśmy siętroszczyłyśmy się
2 лицоtroszczyliście siętroszczyłyście się
3 лицоtroszczyli siętroszczyły się

Глагол spotykać się

spotykać się – встречаться, III спряжение

Спряжение глагола spotykać się в настоящем времени

spotykać się – встретиться
liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jaspotykam się myspotykamy się
tyspotykasz się wyspotykacie się
on, ona, onospotyka się oni, onespotykają się

Спряжение глагола spotkać się в прошедшем времени

spotykać się
 Единственное число
  Мужской род Женский род
1 лицо spotykałem się spotykałam się
2  лицо spotykałeś się spotykałaś się
3 лицо spotykał się spotykała się
 Средний род
 3 лицо spotykało się 
 Множественное число
  лично-мужские формы нелично-мужские формы
 1 лицо spotykaliśmy się spotykałyśmy się
 2 лицо spotykaliście się spotykałyście się
 3 лицо spotykali się spotykały się

Разница между spotykać и spotykać się

nie planuję spotkania
не планирую встречу
planuję spotkanie
планирую встречу
spotykać + biernik
винительный падеж
spotykać się + narzędnik
творительный падеж
znajomychze znajomymi
kolegówkolegami
przyjaciółprzyjaciółmi

Глагол spotkać się

spotkać się – встретиться, I спряжение

Спряжение глагола spotkać się в настоящем времени

spotkać się – встретиться
liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jaspotkam się myspotkamy się
tyspotkasz się wyspotkacie się
on, ona, onospotka się oni, onespotkają się

Спряжение глагола spotkać się в прошедшем времени

spotkać się
 Единственное число
  Мужской род Женский род
1 лицо spotkałem się spotkałam się
2  лицо spotkałeś sie spotkałaś się
3 лицо spotkał się spotkała się
 Средний род
 3 лицо spotkało się 
 Множественное число
  лично-мужские формы нелично-мужские формы
 1 лицо spotkaliśmy się spotkałyśmy się
 2 лицо spotkaliście się spotkałyście się
 3 лицо spotkali się spotkały się

 Czy możemy się dzisiaj spotkać? — Можем ли мы сегодня встретиться?

— Jeśli chcesz, możemy się spotkać w sobo. — Если хочешь, можем встретиться в субботу.


Глагол dzwonić

dzwonić – звонить, II спряжение

Спряжение глагола dzwonić в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jadzwonięmydzwonimy
tydzwoniszwydzwonicie
on ona onodzwonioni onedzwonią

Спряжение глагола dzwonić в прошедшем времени

Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицоdzwoniłemdzwoniłam
2 лицоdzwoniłeśdzwoniłaś
3 лицоdzwoniłdzwoniła
3 лицо Средний родdzwoniło
Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицоdzwoniliśmydzwoniłyśmy
2 лицоdzwoniliściedzwoniłyście
3 лицоdzwonilidzwoniły

Глагол kończyć

kończyć  – заканчивать, II спряжение

Спряжение глагола kończyć в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jakończęmykończymy
tykończyszwykończycie
on ona onokończyoni onekończą

Спряжение глагола kończyć в прошедшем времени

Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицоkończyłemkończyłam
2 лицоkończyłeśkończyłaś
3 лицоkończyłkończyła
3 лицо Средний родkończyło
Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицоkończyliśmykończyłyśmy
2 лицоkończyliściekończyłyście
3 лицоkończylikończyły

Глагол grać

grać – играть, III спряжение

  1. grać w co (w tenisa, w pokera, w koszykówkę) – играть во что – в теннис, в покер, в баскетбол
  2. grać na czym (na pianinie, na gitarze) – играть на чем – на пианино, на гитаре

Спряжение глагола grać в настоящем времени

liczba pojedyncza — единственное числоliczba mnoga — множественное число
jagrammygramy
tygraszwygracie
on, ona, onograoni, onegra

Спряжение глагола grać в прошедшем времени

 Единственное число Мужской род Женский род
1 лицоgrałemgrałam
2 лицоgrałeśgrałaś
3 лицоgrałgrała
3 лицо  Средний родgrało
 Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы
1 лицоgraliśmygrałyśmy
2 лицоgraliściegrałyście
3 лицоgraligrały

Глагол słuchać

słuchać  – слушать, III спряжение

Спряжение глагола słuchać в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jasłuchammysłuchamy
tysłuchaszwysłuchacie
on, ona, onosłuchaoni, onesłuchają

Спряжение глагола słuchać в прошедшем времени

 Единственное число Мужской род Женский род
1 лицоsłuchałemsłuchałam
2 лицоsłuchałsłuchał
3 лицоsłuchałsłuchała
3 лицо  Средний родsłuchało
 Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы
1 лицоsłuchaliśmysłuchałyśmy
2 лицоsłuchaliściesłuchałyście
3 лицоsłuchalisłuchały

Глагол wracać

wracać возвращаться из какого-либо места, III спряжение

Спряжение глагола wracać в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jawracammywracamy
tywracaszwywracacie
on, ona, onowracaoni, onewracają

Спряжение глагола wracać в прошедшем времени

 Единственное число Мужской род Женский род
1 лицоwracałemwracałam
2 лицоwracałeśwracałaś
3 лицоwracałwracała
3 лицо  Средний родwracało
 Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы
1 лицоwracaliśmywracałyśmy
2 лицоwracaliściewracałyście
3 лицоwracaliwracały

Употребление глагола wracać с предлогами od, z, znad

Родительный падеж – dopełniacz
odOd kogo?od kolegi, od rodziny, od dentysty
 zSkąd?z Polski, z Warszawy, z miasta, z domu, z kawiarni, z parku, ze szkoły
z placu, z perony, z parkingu, ze wsi, z drugiego piętra, z pustyni, z poczty, z uniwersytetu, z bazaru, z dworca
z kawy, ze spaceru, z wykładu
z gór, z Tatr
znadSkąd?водный источник:
znad morza, znad jeziora, znad rzeki, znad Bałtyku, znad Wisły

Спряжение глагола wyjąć в прошедшем времени

wyjąć – вынуть

Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицо wyjąłem wyjęłam
2 лицо wyjąłeś wyjęłaś
3 лицо wyjął wyjęła
3 лицо Средний родwyjęło
Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицо wyjęliśmy wyjęłyśmy
2 лицо wyjęliście wyjełyście
3 лицо wyjęli wyjęły