Глагол dzwonić

dzwonić – звонить, II спряжение

Спряжение глагола dzwonić в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jadzwonięmydzwonimy
tydzwoniszwydzwonicie
on ona onodzwonioni onedzwonią

Спряжение глагола dzwonić в прошедшем времени

Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицоdzwoniłemdzwoniłam
2 лицоdzwoniłeśdzwoniłaś
3 лицоdzwoniłdzwoniła
3 лицо Средний родdzwoniło
Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицоdzwoniliśmydzwoniłyśmy
2 лицоdzwoniliściedzwoniłyście
3 лицоdzwonilidzwoniły

Глагол kończyć

kończyć  – заканчивать, II спряжение

Спряжение глагола kończyć в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jakończęmykończymy
tykończyszwykończycie
on ona onokończyoni onekończą

Спряжение глагола kończyć в прошедшем времени

Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицоkończyłemkończyłam
2 лицоkończyłeśkończyłaś
3 лицоkończyłkończyła
3 лицо Средний родkończyło
Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицоkończyliśmykończyłyśmy
2 лицоkończyliściekończyłyście
3 лицоkończylikończyły

Глагол grać

grać — играть, III спряжение

  1. grać w co (w tenisa, w pokera, w koszykówkę) — играть во что — в теннис, в покер, в баскетбол
  2. grać na czym (na pianinie, na gitarze) — играть на чем — на пианино, на гитаре

Спряжение глагола grać в настоящем времени

liczba pojedyncza — единственное числоliczba mnoga — множественное число
jagrammygramy
tygraszwygracie
on, ona, onograoni, onegra

Спряжение глагола grać в прошедшем времени

 Единственное число Мужской род Женский род
1 лицоgrałemgrałam
2 лицоgrałeśgrałaś
3 лицоgrałgrała
3 лицо  Средний родgrało
 Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы
1 лицоgraliśmygrałyśmy
2 лицоgraliściegrałyście
3 лицоgraligrały

Глагол słuchać

słuchać  — слушать, III спряжение

Спряжение глагола słuchać в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jasłuchammysłuchamy
tysłuchaszwysłuchacie
on, ona, onosłuchaoni, onesłuchają

Спряжение глагола słuchać в прошедшем времени

 Единственное число Мужской род Женский род
1 лицоsłuchałemsłuchałam
2 лицоsłuchałsłuchał
3 лицоsłuchałsłuchała
3 лицо  Средний родsłuchało
 Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы
1 лицоsłuchaliśmysłuchałyśmy
2 лицоsłuchaliściesłuchałyście
3 лицоsłuchalisłuchały

Глагол wracać

wracać возвращаться из какого-либо места, III спряжение

Спряжение глагола wracać в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jawracammywracamy
tywracaszwywracacie
on, ona, onowracaoni, onewracają

Спряжение глагола wracać в прошедшем времени

 Единственное число Мужской род Женский род
1 лицоwracałemwracałam
2 лицоwracałeśwracałaś
3 лицоwracałwracała
3 лицо  Средний родwracało
 Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы
1 лицоwracaliśmywracałyśmy
2 лицоwracaliściewracałyście
3 лицоwracaliwracały

Употребление глагола wracać с предлогами od, z, znad

Родительный падеж — dopełniacz
odOd kogo?od kolegi, od rodziny, od dentysty
 zSkąd?z Polski, z Warszawy, z miasta, z domu, z kawiarni, z parku, ze szkoły
z placu, z perony, z parkingu, ze wsi, z drugiego piętra, z pustyni, z poczty, z uniwersytetu, z bazaru, z dworca
z kawy, ze spaceru, z wykładu
z gór, z Tatr
znadSkąd?водный источник:
znad morza, znad jeziora, znad rzeki, znad Bałtyku, znad Wisły

Спряжение глагола wyjąć в прошедшем времени

wyjąć – вынуть

Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицо wyjąłem wyjęłam
2 лицо wyjąłeś wyjęłaś
3 лицо wyjął wyjęła
3 лицо Средний родwyjęło
Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицо wyjęliśmy wyjęłyśmy
2 лицо wyjęliście wyjełyście
3 лицо wyjęli wyjęły

Спряжение глагола wziąć в прошедшем времени

wziąć — взять

Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицо wziąłem wzięłam
2 лицо wziąłeś wzięłaś
3 лицо wziął wzięła
3 лицо Средний родwzięło
Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицо wzięliśmy wzięłyśmy
2 лицо wzięliście wzięłyście
3 лицо wzięli wzięły

Спряжение глагола myśleć в прошедшем времени

myśleć –  думать

Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицо myślałem myślałam
2 лицо myślałeś myślałaś
3 лицо myślał myślała
3 лицо Средний родmyślało
Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицо myśleliśmy myślałyśmy
2 лицо myśleliście myślałyście
3 лицо myśleli myślały

Спряжение глагола odpocząć в прошедшем времени

odpocząć —  отдохнуть 

 Единственное число Мужской род Женский род
1 лицо odpocząłem odpoczęłam
2 лицо odpocząłeś odpoczęłaś
3 лицо odpoczął odpoczęła
3 лицо Средний род odpoczęło
 Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы
1 лицо odpoczęliśmy odpoczęłyśmy
2 лицо odpoczęliście odpoczęłyście
3 лицо odpoczęli odpoczęły

Спряжение глагола minąć в прошедшем времени

minąć – минуть, пройти

 Единственное число Мужской род Женский род
1 лицо minąłemminęłam
2 лицо minąłeś minęłaś
3 лицо minął minęła
3 лицо  Средний родminęło
 Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы
1 лицо minęliśmy minęłyśmy
2 лицо minęliście minęłyście
3 лицо minęli minęły