Вопросительные местоимения czyj, czyja, czyje

Zaimki pytające — вопросительные местоимение jaki, jaka, jakie в польском языке

jak– какой
jaka – какая
jakie – какое

jacy / jakie — какие

Примеры:

Odmiana zaimka jaki — склонение местоимения jaki

Mianownik
Именительный
jakijakajakiejacyjakie
Dopełniacz
Родительный
jakiegojakiejjakiegojakichjakich
Celownik
Дательный
jakiemujakiejjakiemujakimjakim
Biernik
Винительный
jakiegojakąjakiejakich jakie
Narzędnik
Творительный
jakimjakąjakimjakimijakimi
Miejscownik
Предложный
jakim jakiej jakim jakich jakich