Zaimki pytające – вопросительные местоимение jaki, jaka, jakie в польском языке

jaki – какойjaka – какаяjakie – какое jacy / jakie – какие Примеры: Jaki jest tamten dąb? Jaka jest ta pani? Odmiana zaimka jaki – склонение местоимения jaki Mianownik Именительный jaki jaka jakie jacy jakie Dopełniacz Родительный jakiego jakiej jakiego jakich jakich Celownik Дательный jakiemu jakiej jakiemu jakim