Lekcja 3 – Kim jesteś? – Урок 3 – Кем ты являешься?

Słownictwo – Kim jesteś?

a) Jestem z Polski. Jestem Polakiem. Mówię po polsku i po angielsku. Znam też trochę język rosyjski. To jest Wladimir. On jest Rosjaninem. Mówi po rosyjsku i po polsku.

b) Jestem Francuzką. Jestem z Francji, mówię po francusku. Znam też włoski.

c) Jestem Japonką i mówię po japońsku. Znam też język angielski.

d) Jestem Niemcem i mówię po niemiecku. To jest Eva. Ona też z Niemiec. Ona mówi po niemiecku i po hiszpańsku. Zna też trochę polski.

e) Jestem Włochem. To jest Sophie. Ona też jest z Włoch. Mówimy po włosku. Sophie zna też francuski. Ja nie mówię po francusku, ale znam niemiecki.

Proszę posłuchać i zdecydować, kto to mówi

Gramatyka – Национальности

mianownik:
kto to jest?
To jest:
именительный
падеж
Кто это?
Это…
narzędnik:
kim on / ona jest?
Творительный
падеж
Кем он / она есть?
Zna język..
Знает язык…
Mówi…
Говорит…
mężczyznakobietaOn jest…Ona jest…
AmerykaninAmerykankaAmerykaninemAmerykankąangielskipo angielsku
HiszpanHiszpankaHiszpanemHiszpanhiszpańskipo hiszpańsku
PolakPolkaPolakemPolkąpolskipo polsku
NiemiecNiemkaNiemcemNiemkąniemieckipo niemiecku
FrancuzFrancuzkaFrancuzemFrancuzfrancuskipo francusku
AnglikAngielkaAnglikiemAngielkąangielski po angielsku
RosjaninRosjankaRosjaninemRosjankąrosyjskipo rosyjsku
WłochWłoszkaWłochemWłoszkąwłoskipo włosku
JapończykJaponkaJapończyiemJaponkąjapońskipo japońsku
UkrainiecUkrainkaUkraińcemUkrainkąukraińskipo ukraińsku

Francuz + Francuz = Oni francuzami

Francuz + Francuzka = Oni francuzami

Francuzka + Francuzka + Francuzka = One Francuzkami

Ćwiczenie

Proszę dokończyć zdania i przeczytać je na głos – продолжите предложения и прочитайте вслух

Jestem ……………………..

Znam język ……………………….

Mówię po …………………………

(например: Jestem Ukrainką. Mówię po ukraińsku. Znam język angielski)

Quiz – czy wiesz, kim on / ona jest?

Gramatyka

Rzeczownik – Существительное

Pan Kowalski jest sympatyczny. – именительный падеж

Jan Kowalski jest sympatycznym Polakiem. – творительный падеж

Pan Kowalski to sympatyczny Polak. – именительный падеж

Narzędnik: kim? czym? Liczba pojedyncza

Творительный падеж, единственное число – кем? чем?

mianownik: kto? co?narzędnik: kim? czym?końcówki
окончание
прилагательных
końcówki
окончание существительных
męskisympatyczny nauczyciel
sympatyczny Polak
wysoki mężczyzna
sympatycznym nauczyciel-em
sympatycznym Polak-iem
wysokim mężczyzn-ą
-ym
-k, -g + -im
ym
-k, -g + -iem
żeńskisympatyczna nauczycielka
wysoka kobieta
miła pani
sympatyczną nauczycielk-ą
wysoką kobiet-ą
miłą panią
nijakipolskie kino
sympatyczne dziecko
polskim kin-em
sympatycznym dzieck-iem
-k, -g + -im
-ym
-em
-k, -g + -iem

UWAGA! minister – ministrem, Niemiec – Niemcem

Больше про творительный падеж

Ćwiczenie

Ćwiczenie

Narzędnik – Liczba mnoga

Творительный падеж – множественное число

mianownik kto? co?
liczba pojedyncza
narzędnik kim? czym?
прилагательное
liczba mnoga
существительное
końcówki
прилагательное
końcówki
существительное
męskisympatyczny nauczyciel
sympatyczny mężczyzna
sympatycznyminauczycielami
mężczyznami
ymi
-k, g + –imi
ami
żeńskiwysoka kobieta
sympatyczna nauczycielka
wysokimikobietami
nauczycielkami
ymi
-k, g + –imi
ami
nijakidobre autodobrymiautamiymi
-k, g + –imi
ami

dziecko – dziećmi

Ćwiczenie

Narzędnik – liczba mnoga


Słownictwo

Zawody i zajęcia – профессии и занятия

Zawody

Kim jest pan / pani z zawodu? – Кем вы являетесь по профессии?

mężczyzna

kobieta

kobieta / mężczyzna

Zajęcia

bezrobotny / bezrobotnateraz nie pracuje

student / studentkajeszcze nie pracuje

emeryt / emerytkajuż nie pracuje

Название профессий в польском языке — Zawody po polsku

Ćwiczenie

Ćwiczenie

Proszę przeczytać ankietę uliczną i zdecydować, kim są te osoby. – Пожалуйста прочитайте уличный опрос и определить, кем являются эти люди

Ćwiczenie

Ćwiczenie

Proszę posłuchać fragmentu teleturnieju Szansa na million i uzupełnić informacje o kandydatach


Proszę przeczytać dialog z Internetu

Viola: Cześć, jak się macie?

Romek: Dziękuję, dobrze, a ty?

Piotrek: Świetnie, a ty?

Viola: Tak sobie.

Romek: Dlaczego?

Viola: Jestem smutna. 🙁

Romek: Dlaczego?

Viola: Mam problem. Nie rozumiem gramatyki języka polskiego.
Romek: Ja też nie. 🙁

Piotrek: A ja rozumiem — masz pytanie?

Leszek: O nie…, mówicie o gramatyce? Dlaczego? Nie!

Viola: Uczę się polskiego, ale nie rozumiem gramatyki.

Leszek: Dlaczego uczysz się polskiego? Skąd jesteś?

Viola: Jestem z Hiszpanii.

Piotrek: Dlaczego uczysz się polskiego? Pracujesz w Polsce?

Viola: Uczę się polskiego, bo teraz mieszkam i studiuję w Polsce.

Leszek: Studiujesz po polsku?

Viola: Studiuję europeistykę w Warszawie, ale nie po polsku. To są studia po angielsku.

Piotrek: Mówisz po angielsku? Znasz polski, angielski i…?

Viola: Znam hiszpański, dobrze angielski i trochę niemiecki, ale mówię słabo po polsku. Mam problemy z gramatyką.

Leszek: Ja nie lubię gramatyki!!! Viola! Jaka jesteś? Wysoka, niska?

Viola: Nie jestem ani wysoka, ani niska, jestem średniego wzrostu, a wy?

Leszek: Ja jestem niski, trochę gruby, ale bardzo sympatyczny. I młody!

Romek: Ja jestem wysportowanyinteresuję się sportem. Jestem też szczupły i wysoki. Wszyscy mówią, że jestem bardzo przystojny.

Piotrek: Ja jestem inteligentny i jestem świetnym informatykiem.

Viola: Ach…. to bardzo interesujące…


Gramatyka

Czasownik

Koniugacja: -ę, -isz / -ysz

mówićlubićrobićuczyć się tańczyć
(ja)mówięlubięrobięuczę siętańczę
(ty)mówiszlubiszrobiszuczysz siętańczysz
on / ona / ono / pan / panimówilubirobiuczy siętańczy
(my)mówimylubimyrobimyuczymy siętańczymy
(wy)mówicielubicierobicieuczycie siętańczycie
oni / one / państwomówiąlubiąrobiąuczą siętańczą

Спряжение глаголов:


Ćwiczenie

Ćwiczenie

Ćwiczenie

Ćwiczenie

Ćwiczenie

Ćwiczenie