Lekcja 2 — Mam pytanie. Co to jest? — Урок 2 — Что это?

Słownictwo — Новые слова


Co to jest?To jest.. — Что это? Это…

Kto to jest? — To jest.. — Кто это? Это…

Co to jest? To jest okno. — Что это? Это — окно.

Kto to jest? To jest kobieta. — Кто это? Это — женщина.

Во множественном числе: To są..

To są drzwi. — Это двери.

To są okulary. — Это очки.

Czy to jest / są…?

Tak to jest / są…

Nie, to nie jest / są… To jest / są…

Czy to jest książka telefoniczna? — Tak, to jest książka telefoniczna. — Nie, to nie jest książka telefoniczna. To jest notes.

Ćwiczenie

Proszę napisać odpowiedzi.


Gramatyka — Грамматика

Rzeczownik — Существительное

rodzaj męski
мужской род
rodzaj żeński
женский род
rodzaj nijaki
средний род
-spółgłoska (оканчивается на согласный)
-a (окончание -а одушевленных существительных )
-a
-i
-o
-e

-um
pan
mężczyzna
kawa
pani
mleko
museum
słońce

Род существительных в польском языке — rodzaj rzeczowników

Ćwiczenie

Proszę napisać, jaki rodzaj mają te rzeczowniki (męski, żeński, nijaki).


Dialogi

Proszę posłuchać nagrania i uzupełnić dialogi.

Dialog1


Dialog 2


Dialog 3


Dialog 4

Czy to prawda czy nieprawda? — Это правда или неправда?


Gramatyka

Przymiotnik — Прилагательное

rodzaj męskijaki?rodzaj żeńskijaka?rodzaj nijakijakie?
Jaki to (jest) samochód?
To (jest) japoński samochód.
Jaka to (jest) literatura?
To (jest) literatura francuska.
Jakie to (jest) nazwisko?
To (jest) hiszpańskie nazwisko.
-y
-i (k, g)
-a-e
-ie (k, g)

Ćwiczenie

Proszę uzupełnić tabelę — заполните таблицу


Ćwiczenie

Do podanych przymiotników proszę dopisać właściwe zakończenie (-y, -i, -a, -e, -ie)

Ćwiczenie


Proszę dokończyć zdania i napisać do nich pytania

Przykład: Kowalski to polskie nazwisko. — Jakie to nazwisko?

Szkoła Muzyczna im. Fryderyka Chopina to polska szkoła. — Jaka to szkoła?

Polonez to polski samochód. — Jaki to samochód?


Jaki on jest? Jaka ona jest? — Polskie przymiotniki

Słownictwo 

 • wysoki — высокий
 • średniego wzrostu — среднего роста
 • niski — низкий
 • gruby — толстый
 • szczupły — худой
 • wysportowany — спортивный
 • przystojny — красивый (мужчина)
 • ładna — красивая (женщина)
 • Jaki jest ten mężczyzna? — Какой этот мужчина?
 • Jaka jest ta kobieta? — Какая эта женщина?
 • Jakie jest to dziecko? — Какой это ребенок?
 • Jaki jesteś? — Какой ты?
 • Jaka jesteś? — Какая ты?

Jestem wysoka i ładna. — Я высокая и красивая.

Jestem niski i szczupły. — Я низкий и худой.


Ćwiczenie

Proszę napisać jaki to przymiotnik. Proszę posłuchać nagrania i sprawdzić swoje odpowiedzi.

Przykład: dnieśrego wturzso — średniego wzrostu

Ćwiczenie

Proszę połączyć antonimy


Słownictwo 

Черты характера по-польски


Gramatyka

Czasownik — Глагол

Proszę uzupełnić tabelę — Заполните таблицу

Спряжение глагола pytać в настоящем времени

liczba pojedyncza — единственное числоliczba mnoga — множественное число
japytammypytamy
typytaszwypytacie
on, ona, onopytaoni, onepytają

Ćwiczenie

Proszę utworzyć właściwą formę czasownika

Ćwiczenie

Proszę utworzyć właściwą formę czasownika

Ćwiczenie

Proszę wpisać zaimki osobowe

Przykład: On czyta text.


Liczebniki

Liczby od 0 do 20

0zero
1jeden11jedenaście
2dwa12dwanaście
3trzy13trzynaście
4cztery14czternaście
5pięć15piętnaście
6sześć16szesnaście
7siedem17siedemnaście
8osiem18osiemnaście
9dziewięć19dziewiętnaście
10dziesięć20dwadzieścia

Польские числительные

Ćwiczenie

Ćwiczenie

Proszę dopisać litery ę albo ś i napisać liczebniki cyframi.


Ćwiczenie

Proszę dopisać właściwe przymiotniki z ramki do podanych adresów


Ile jest w Polsce województw? -Сколько в Польше воеводств?

Варминьско-Мазурское warmińsko-mazurskieWRM
Великопольское wielkopolskieWLP
Западно-Поморское zachodniopomorskieZPM
Куявско-Поморское kujawsko-pomorskieKJP
Лодзинское łódzkieŁDZ
Люблинское LubelskieLUB
Любушское lubuskieLBS
Мазовецкое mazowieckieMAZ
Малопольское małopolskieMŁP
Нижнесилезское dolnośląskieDNS
Опольское opolskieOPL
Подкарпатское podkarpackiePDK
Подляское podlaskiePDL
Поморское pomorskiePOM
Свентокшиское świętokrzyskieSWK
Силезское śląskieSLK

Больше здесь MAPA POLSKI – Карта Польши


Ćwiczenie

Gdzie oni mieszkają? Proszę posłuchać nagrania i uzupełnić adresy.


Ćwiczenie

Proszę dopisać kropki, kreski i ogonki. Gdzie jest ę, ą, ć, ź, ż, ó, ł, ń, ś?

Proszę posłuchać nagrania i powtórzyć — послушайте запись и повторите


Ćwiczenie

Proszę połączyć terminy gramatyczne s właściwymi przykładami


Ćwiczenie

Proszę ułożyć zdania lub pytania


Ćwiczenie

Proszę ułożyć dialog we właściwej kolejności, posłuchać nagrania i sprawdzić swoje odpowiedzi.

Jakie tu są słowa?

Добавить комментарий