Спряжение глагола sądzić

sądzić – думать, предполагать, II спряжение

Спряжение глагола sądzić в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jasądzęmysądzimy
tysądziszwysądzicie
on ona onosądzioni onesądzą

Спряжение глагола sądzić в прошедшем времени

Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицоsądziłemsądziłam
2 лицоsądziłeśsądziłaś
3 лицоsądziłsądziła
3 лицо Средний родsądziło
Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицоsądziliśmysądziłyśmy
2 лицоsądziliściesądziłyście
3 лицоsądzilisądziły

Спряжение глагола troszczyć się

troszczyć się – заботиться, ухаживать, II спряжение

Спряжение глагола troszczyć się в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jatroszczę sięmytroszczymy się
tytroszczysz sięwytroszczycie się
on ona onotroszczy sięoni onetroszczą się

Спряжение глагола troszczyć się в прошедшем времени

Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицоtroszczyłem siętroszczyłam się
2 лицоtroszczyłeś siętroszczyłaś się
3 лицоtroszczył siętroszczyła się
3 лицо Средний родtroszczyło się
Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицоtroszczyliśmy siętroszczyłyśmy się
2 лицоtroszczyliście siętroszczyłyście się
3 лицоtroszczyli siętroszczyły się

Глагол spotykać się

spotykać się – встречаться, III спряжение

Спряжение глагола spotykać się в настоящем времени

spotykać się – встретиться
liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jaspotykam się myspotykamy się
tyspotykasz się wyspotykacie się
on, ona, onospotyka się oni, onespotykają się

Спряжение глагола spotkać się в прошедшем времени

spotykać się
 Единственное число
  Мужской род Женский род
1 лицо spotykałem się spotykałam się
2  лицо spotykałeś się spotykałaś się
3 лицо spotykał się spotykała się
 Средний род
 3 лицо spotykało się 
 Множественное число
  лично-мужские формы нелично-мужские формы
 1 лицо spotykaliśmy się spotykałyśmy się
 2 лицо spotykaliście się spotykałyście się
 3 лицо spotykali się spotykały się

Разница между spotykać и spotykać się

nie planuję spotkania
не планирую встречу
planuję spotkanie
планирую встречу
spotykać + biernik
винительный падеж
spotykać się + narzędnik
творительный падеж
znajomychze znajomymi
kolegówkolegami
przyjaciółprzyjaciółmi

Глагол spotkać się

spotkać się – встретиться, I спряжение

Спряжение глагола spotkać się в настоящем времени

spotkać się – встретиться
liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jaspotkam się myspotkamy się
tyspotkasz się wyspotkacie się
on, ona, onospotka się oni, onespotkają się

Спряжение глагола spotkać się в прошедшем времени

spotkać się
 Единственное число
  Мужской род Женский род
1 лицо spotkałem się spotkałam się
2  лицо spotkałeś sie spotkałaś się
3 лицо spotkał się spotkała się
 Средний род
 3 лицо spotkało się 
 Множественное число
  лично-мужские формы нелично-мужские формы
 1 лицо spotkaliśmy się spotkałyśmy się
 2 лицо spotkaliście się spotkałyście się
 3 лицо spotkali się spotkały się

 Czy możemy się dzisiaj spotkać? — Можем ли мы сегодня встретиться?

— Jeśli chcesz, możemy się spotkać w sobo. — Если хочешь, можем встретиться в субботу.


Спряжение глагола karmić в настоящем времени

karmić кормить, II спряжение

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jakarmięmykarmimy
tykarmiszwykarmicie
on, ona, onokarmioni, onekarmią

Глагол szukać

szukać – искать, III спряжение

szukać kogo? czego? – употребляется родительный падеж

Kogo szukasz? – Szukam Adama.

Czego szukasz? – Szukam adresu.

Спряжение глагола szukać в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jaszukammyszukamy
tyszukaszwyszukacie
on, ona, onoszukaoni, oneszukają

Спряжение глагола szukać в прошедшем времени

 Единственное число Мужской род Женский род
1 лицоszukałemszukałam
2 лицоszukałeśszukałaś
3 лицоszukałszukała
3 лицо  Средний родszukało
 Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы
1 лицоszukaliśmyszukałyśmy
2 лицоszukaliścieszukałyście
3 лицоszukaliszukały

Спряжение глагола zaczynać в настоящем времени

zaczyn– начинать, III спряжение

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jazaczynammyzaczynamy
tyzaczynaszwyzaczynacie
on, ona, onozaczynaoni, onezaczynają

Проверь себя!

Глагол zgadzać się

zgadzać się – соглашаться, III спряжение

zgadzać się na + винительный падеж – соглашаться на

Szef zgadza się na moje lekcje angielskiego.

zgadzać się z + творительный падеж – соглашаться с

Zgadzam się z twoją opinią

Nie zgadzam się! – Я не согласен / согласна.

Спряжение глагола zgadzać się в настоящем времени

liczba pojedyncza — единственное числоliczba mnoga — множественное число
jazgadzam sięmyzgadzamy się
tyzgadzasz sięwyzgadzacie się
on, ona, onozgadza sięoni, onezgadzają się

Глагол dzwonić

dzwonić – звонить, II спряжение

Спряжение глагола dzwonić в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jadzwonięmydzwonimy
tydzwoniszwydzwonicie
on ona onodzwonioni onedzwonią

Спряжение глагола dzwonić в прошедшем времени

Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицоdzwoniłemdzwoniłam
2 лицоdzwoniłeśdzwoniłaś
3 лицоdzwoniłdzwoniła
3 лицо Средний родdzwoniło
Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицоdzwoniliśmydzwoniłyśmy
2 лицоdzwoniliściedzwoniłyście
3 лицоdzwonilidzwoniły

Глагол kończyć

kończyć  – заканчивать, II спряжение

Спряжение глагола kończyć в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jakończęmykończymy
tykończyszwykończycie
on ona onokończyoni onekończą

Спряжение глагола kończyć в прошедшем времени

Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицоkończyłemkończyłam
2 лицоkończyłeśkończyłaś
3 лицоkończyłkończyła
3 лицо Средний родkończyło
Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицоkończyliśmykończyłyśmy
2 лицоkończyliściekończyłyście
3 лицоkończylikończyły