Глагол zamawiać

zamawiać — заказывать, III спряжение

Спряжение глагола zamawiać в настоящем времени

liczba pojedyncza — единственное числоliczba mnoga — множественное число
jazamawiammyzamawiamy
tyzamawiaszwyzamawiacie
on, ona, onozamawiaoni, onezamawiają

Глагол pożegnać

pożegnać — попрощаться, проститься, III спряжение

Спряжение глагола pożegnać в настоящем времени

liczba pojedyncza — единственное числоliczba mnoga — множественное число
japożegnammypożegnamy
typożegnaszwypożegnacie
on, ona, onopożegnaoni, onepożegnają

Глагол pytać

pytać — спрашивать, III спряжение

Спряжение глагола pytać в настоящем времени

liczba pojedyncza — единственное числоliczba mnoga — множественное число
japytammypytamy
typytaszwypytacie
on, ona, onopytaoni, onepytają

Глагол przepraszać

przepraszać — извиняться, III спряжение

Спряжение глагола przepraszać в настоящем времени

liczba pojedynczaliczba mnoga
japrzepraszammyprzepraszamy
typrzepraszaszwyprzepraszacie
on, ona, onoprzepraszaoni, oneprzepraszają

Глагол słuchać

słuchać  — слушать, III спряжение

Спряжение глагола słuchać в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jasłuchammysłuchamy
tysłuchaszwysłuchacie
on, ona, onosłuchaoni, onesłuchają

Спряжение глагола słuchać в прошедшем времени

 Единственное число Мужской род Женский род
1 лицоsłuchałemsłuchałam
2 лицоsłuchałsłuchał
3 лицоsłuchałsłuchała
3 лицо  Средний родsłuchało
 Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы
1 лицоsłuchaliśmysłuchałyśmy
2 лицоsłuchaliściesłuchałyście
3 лицоsłuchalisłuchały

Глагол wracać

wracać возвращаться из какого-либо места, III спряжение

Спряжение глагола wracać в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jawracammywracamy
tywracaszwywracacie
on, ona, onowracaoni, onewracają

Спряжение глагола wracać в прошедшем времени

 Единственное число Мужской род Женский род
1 лицоwracałemwracałam
2 лицоwracałeśwracałaś
3 лицоwracałwracała
3 лицо  Средний родwracało
 Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы
1 лицоwracaliśmywracałyśmy
2 лицоwracaliściewracałyście
3 лицоwracaliwracały

Употребление глагола wracać с предлогами od, z, znad

Родительный падеж — dopełniacz
odOd kogo?od kolegi, od rodziny, od dentysty
 zSkąd?z Polski, z Warszawy, z miasta, z domu, z kawiarni, z parku, ze szkoły
z placu, z perony, z parkingu, ze wsi, z drugiego piętra, z pustyni, z poczty, z uniwersytetu, z bazaru, z dworca
z kawy, ze spaceru, z wykładu
z gór, z Tatr
znadSkąd?водный источник:
znad morza, znad jeziora, znad rzeki, znad Bałtyku, znad Wisły

Спряжение zostać znaleziony в страдательном залоге в совершенном виде

zostać znaleziony — быть найденным

Настоящее время

МужскойЖенскийЛично-мужскиеНелично-мужские
1zostanę znalezionyzostanę znalezionazostaniemy znalezienizostaniemy znalezione
2zostaniesz znalezionyzostaniesz znalezionazostaniecie znalezienizostaniecie znalezione
3zostanie znalezionyzostanie znalezionazostaną znalezienizostaną znalezione
Среднийzostanie znalezione

Прошедшее время

МужскойЖенскийЛично-мужскиеНелично-мужские
1zostałem znalezionyzostałam znalezionazostaliśmy znalezienizostałyśmy znalezione
2zostałeś znalezionyzostałaś znalezionazostaliście znalezienizostałyście znalezione
3został znalezionyzostała znalezionazostali znalezienizostały znalezione
Среднийzostało znalezione

Страдательный залог в польском языке – Strona bierna

Спряжение глагола wyjąć в прошедшем времени

wyjąć – вынуть

Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицо wyjąłem wyjęłam
2 лицо wyjąłeś wyjęłaś
3 лицо wyjął wyjęła
3 лицо Средний родwyjęło
Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицо wyjęliśmy wyjęłyśmy
2 лицо wyjęliście wyjełyście
3 лицо wyjęli wyjęły

Спряжение глагола wziąć в прошедшем времени

wziąć — взять

Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицо wziąłem wzięłam
2 лицо wziąłeś wzięłaś
3 лицо wziął wzięła
3 лицо Средний родwzięło
Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицо wzięliśmy wzięłyśmy
2 лицо wzięliście wzięłyście
3 лицо wzięli wzięły

Спряжение глагола myśleć в прошедшем времени

myśleć –  думать

Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицо myślałem myślałam
2 лицо myślałeś myślałaś
3 лицо myślał myślała
3 лицо Средний родmyślało
Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицо myśleliśmy myślałyśmy
2 лицо myśleliście myślałyście
3 лицо myśleli myślały