Спряжение глагола karmić в настоящем времени

karmić кормить, II спряжение

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jakarmięmykarmimy
tykarmiszwykarmicie
on, ona, onokarmioni, onekarmią

Глагол szukać

szukać — искать, III спряжение

szukać kogo? czego? — употребляется родительный падеж

Kogo szukasz? — Szukam Adama.

Czego szukasz? — Szukam adresu.

Спряжение глагола szukać в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jaszukammyszukamy
tyszukaszwyszukacie
on, ona, onoszukaoni, oneszukają

Спряжение глагола szukać в прошедшем времени

 Единственное число Мужской род Женский род
1 лицоszukałemszukałam
2 лицоszukałeśszukałaś
3 лицоszukałszukała
3 лицо  Средний родszukało
 Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы
1 лицоszukaliśmyszukałyśmy
2 лицоszukaliścieszukałyście
3 лицоszukaliszukały

Спряжение глагола zaczynać в настоящем времени

zaczyn— начинать, III спряжение

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jazaczynammyzaczynamy
tyzaczynaszwyzaczynacie
on, ona, onozaczynaoni, onezaczynają

Проверь себя!

Глагол zgadzać się

zgadzać się — соглашаться, III спряжение

zgadzać się na + винительный падеж — соглашаться на

Szef zgadza się na moje lekcje angielskiego.

zgadzać się z + творительный падеж — соглашаться с

Zgadzam się z twoją opinią

Nie zgadzam się! — Я не согласен / согласна.

Спряжение глагола zgadzać się в настоящем времени

liczba pojedyncza — единственное числоliczba mnoga — множественное число
jazgadzam sięmyzgadzamy się
tyzgadzasz sięwyzgadzacie się
on, ona, onozgadza sięoni, onezgadzają się

Глагол dzwonić

dzwonić – звонить, II спряжение

Спряжение глагола dzwonić в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jadzwonięmydzwonimy
tydzwoniszwydzwonicie
on ona onodzwonioni onedzwonią

Спряжение глагола dzwonić в прошедшем времени

Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицоdzwoniłemdzwoniłam
2 лицоdzwoniłeśdzwoniłaś
3 лицоdzwoniłdzwoniła
3 лицо Средний родdzwoniło
Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицоdzwoniliśmydzwoniłyśmy
2 лицоdzwoniliściedzwoniłyście
3 лицоdzwonilidzwoniły

Глагол kończyć

kończyć  – заканчивать, II спряжение

Спряжение глагола kończyć в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jakończęmykończymy
tykończyszwykończycie
on ona onokończyoni onekończą

Спряжение глагола kończyć в прошедшем времени

Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицоkończyłemkończyłam
2 лицоkończyłeśkończyłaś
3 лицоkończyłkończyła
3 лицо Средний родkończyło
Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицоkończyliśmykończyłyśmy
2 лицоkończyliściekończyłyście
3 лицоkończylikończyły

Глагол grać

grać — играть, III спряжение

  1. grać w co (w tenisa, w pokera, w koszykówkę) — играть во что — в теннис, в покер, в баскетбол
  2. grać na czym (na pianinie, na gitarze) — играть на чем — на пианино, на гитаре

Спряжение глагола grać в настоящем времени

liczba pojedyncza — единственное числоliczba mnoga — множественное число
jagrammygramy
tygraszwygracie
on, ona, onograoni, onegra

Спряжение глагола grać в прошедшем времени

 Единственное число Мужской род Женский род
1 лицоgrałemgrałam
2 лицоgrałeśgrałaś
3 лицоgrałgrała
3 лицо  Средний родgrało
 Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы
1 лицоgraliśmygrałyśmy
2 лицоgraliściegrałyście
3 лицоgraligrały

Глагол woleć

Wolę kawę niż herbatę. — Предпочитаю кофе, а не чай. ( Woleć + винительный падеж)

Wolimy czytać książki, niż oglądać telewizję. ( Woleć + инфинитив)

woleć – предпочитать, II спряжение

Спряжение глагола woleć в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jawolęmywolimy
tywoliszwywolicie
on, ona, onowolioni, onewolą

Спряжение глагола woleć в прошедшем времени

 Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицо wolałem wolałam
2 лицо wolałeś wolałaś
3 лицо wolał wolała
3 лицо Средний род wolało
 Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицо woleliśmy wolałyśmy
2 лицо woleliście wolałyście
3 лицо woleli wolały

Спряжение глагола oglądać в настоящем времени

oglądać telewizję — смотреть телевизор

oglądać — смотреть, III спряжение

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jaoglądammyoglądamy
tyoglądaszwyoglądacie
on, ona, onooglądaoni, oneoglądają

Глагол zamawiać

zamawiać — заказывать, III спряжение

Спряжение глагола zamawiać в настоящем времени

liczba pojedyncza — единственное числоliczba mnoga — множественное число
jazamawiammyzamawiamy
tyzamawiaszwyzamawiacie
on, ona, onozamawiaoni, onezamawiają