Спряжение глагола sądzić

sądzić – думать, предполагать, II спряжение Спряжение глагола sądzić в настоящем времени liczba pojedyncza – единственное число liczba mnoga – множественное число ja sądzę my sądzimy ty sądzisz wy sądzicie on ona ono sądzi oni one sądzą Спряжение глагола sądzić в прошедшем

Спряжение глагола troszczyć się

troszczyć się – заботиться, ухаживать, II спряжение Спряжение глагола troszczyć się в настоящем времени liczba pojedyncza – единственное число liczba mnoga – множественное число ja troszczę się my troszczymy się ty troszczysz się wy troszczycie się on ona ono troszczy się oni

Глагол spotykać się

spotykać się – встречаться, III спряжение Спряжение глагола spotykać się в настоящем времени spotykać się – встретиться liczba pojedyncza – единственное число liczba mnoga – множественное число ja spotykam się my spotykamy się ty spotykasz się wy spotykacie się on,

Глагол spotkać się

spotkać się – встретиться, I спряжение Спряжение глагола spotkać się в настоящем времени spotkać się – встретиться liczba pojedyncza – единственное число liczba mnoga – множественное число ja spotkam się my spotkamy się ty spotkasz się wy spotkacie się on,

Спряжение глагола karmić в настоящем времени

karmić – кормить, II спряжение liczba pojedyncza – единственное число liczba mnoga – множественное число ja karmię my karmimy ty karmisz wy karmicie on, ona, ono karmi oni, one karmią Список спряжений глаголов в настоящем времени Список спряжений глаголов в

Спряжение глагола zaczynać в настоящем времени

zaczynać – начинать, III спряжение liczba pojedyncza – единственное число liczba mnoga – множественное число ja zaczynam my zaczynamy ty zaczynasz wy zaczynacie on, ona, ono zaczyna oni, one zaczynają Список спряжений глаголов в настоящем времени Список спряжений глаголов в прошедшем времени

Глагол zgadzać się

zgadzać się – соглашаться, III спряжение zgadzać się na + винительный падеж – соглашаться на Szef zgadza się na moje lekcje angielskiego. zgadzać się z + творительный падеж – соглашаться с Zgadzam się z twoją opinią Nie zgadzam się! –

Глагол dzwonić

dzwonić – звонить, II спряжение Спряжение глагола dzwonić в настоящем времени liczba pojedyncza – единственное число liczba mnoga – множественное число ja dzwonię my dzwonimy ty dzwonisz wy dzwonicie on ona ono dzwoni oni one dzwonią Спряжение глагола dzwonić в прошедшем времени

Глагол kończyć

kończyć  – заканчивать, II спряжение Спряжение глагола kończyć в настоящем времени liczba pojedyncza – единственное число liczba mnoga – множественное число ja kończę my kończymy ty kończysz wy kończycie on ona ono kończy oni one kończą Спряжение глагола kończyć в прошедшем времени Единственное число