Склонение существительного rząd «правительство» и «rząd» ряд

rząd
правительство
rządy – правление, власть, режимrząd
ряд
liczba pojedynczaliczba mnogaliczba pojedynczaliczba mnoga
Mrząd rządyrząd rzędy
Drządurządówrzędurzędów
Crządowirządomrzędowirzędom
Brząd rządyrząd rzędy
Nrządemrządamirzędemrzędami
Mcrządzierządachrzędzierzędach

Склонение названия страны Rzeczpospolita Polska

mianownikRzeczpospolita Polska
dopełniaczRzeczpospolitej / Rzeczypospolitej Polskiej
celownikRzeczpospolitej / Rzeczypospolitej Polskiej
biernikRzeczpospolitą Polską
narzędnikRzeczpospolitą / Rzecząpospolitą  Polską
miejscownikRzeczpospolitej  / Rzeczypospolitej  Polskiej

Склонение слова dziewczę по падежам

dziewczę – девушка-подросток (rodzaj nijaki)

При склонении основа удлиняется dziewczę – dziewczęcia – dziewczęta – dziewcząt

przypadekliczba pojedynczaliczba mnoga
mianownikdziewczędziewczęta
dopełniaczdziewczęciadziewcząt
celownikdziewczęciudziewczętom
biernikdziewczędziewczęta
narzędnikdziewczęciemdziewczętami
miejscownikdziewczęciudziewczętach
wołaczdziewczędziewczęta

Образование существительных от глаголов, образующих инструменты или результатов действия

При помощи суффиксов от глаголов модно образовывать инструменты действия.

-ark(a)zamrażać
zmywać
suszyć
chłodzić
prać
zamrażarka (морозильник)
zmywarka (посудомоечная машинка)
suszarka (сушилка)
chłodziarka – рефрижератор
pralka – стиральная машинка
-akzmywaćzmywak (губка для посуды)
-nic(a)gasić
kroić
gaśnica (огнетушитель)
krajalnica – резак
-acz odkurzać
ogrzewać
odkurzacz (пылесос)
ogrzewacz – нагреватель
-nikrzucać
piec
rzutnik (проектор)
piekarnik (духовка)
-dł(o)kadzićkadzidło (кадило)

Результаты и условия проведения действия:

-k(a)naklejnaklejka (наклейка)
-nikskładaćskładnik (составляющее)
-in(a)wykładaćwykładzina (ковровое покрытие)
-ank(a)układaćukładanka (мозаика)

Другие примеры подобных существительных:

opiekacz – тостер

kosiarka – косилка

mydło – мыло

mazak – фломастер

nadajnik – передатчик

czytanka – хрестоматия

wtyczka – штепсель

zakrętka – крышка

zakładka – закладка

wkładka – вкладка

Образование отглагольных существительных в польском языке


Отглагольные существительные образуются при помощи добавления суффиксов к глаголам.

-anie – от глаголов, инфинитив заканчивается на –

czytać – czytanie чтение

pisać – pisanie – письмо

-enie – от глаголов, инфинитив заканчивается на -eć, -ić // -yć

mówić – mówienie – речь

milczeć – milczenie – молчание

liczyć – liczenie – счет

chodzić – chodzenie – ходьба

-cie – от глаголов, инфинитив заканчивается на -ąć, -nąć; от односложных глаголов

myć – mycie – мытье, bić – bicie, czuć – czucie

zacząć – zaczęcie, pchnąć – pchnięcie

-acja – от глаголов иноязычного происхождения с суффиксом –ować; часто они выступают рядом со словами, образованными при помощи суффикса –anie

koordynować – koordynacja – koordynowanie

generalizować – generalizacja – generalizowanie

В польском языке отглагольные существительные используются для замены глагольных форм в сложных преложениях:

Kiedy zamknęli sklep, sprawdzili wszystkie zamki. – Po zamknięciu sklepu sprawdzili wszystkie zamki.

Примеры:

malowanie – рисование

gotowanie – готовка

jedzenie – еда

picie – питье

śpiewanie – пение

tańczenie – танцевание

Различия использования предлогов с разными падежами

międzybiernikнаправление движенияWłóż kiełbasę między dwa listki sałaty.
Положи колбасу между двумя листьями салата.
narzędnikместонахождениеKiełbasa leży między dwoma listkami sałaty.
Колбаса лежит между двумя листьями салата.
nadbiernikдвижение по направлению к воде Jedziemy nad rzekę, nad jezioro, nad ocean.
Мы едем на реку, на озеро, на океан
narzędnikнахождение над водойJesteśmy nad rzeką, nad jeziorem, nad oceanem.
Мы находимся на реке, на озере, на океане
pozabiernikнаправление движения за пределы пространстваDziecko wybiegło poza bramę
Ребенок выбежал за ворота.
narzędnikместонахождение за пределами пространства Dziecko bawiło się poza bramą.
Ребенок играл за воротами.
przedbiernikнаправление движения наружуDziecko wybiegło przed dom.
Ребенок выбежал из дома.
narzędnikместонахождение снаружиDziecko bawiło się przed domem.
Ребенок играл перед домом.
obiernikпредмет вопроса или просьбыPytać o zdanie, o wiadomości.
Спрашивать о мнении, об известиях.
Prosić o radę, o kawę, o pomoc.
Просить совета, кофе, помощи.
miejscownikтема разговораRozmawiać o jego zdaniu, o nowych wiadomościach.
Говорить о его мнении, о новых известиях.
Rozmawiać o nowej smacznej kawie w tej kawiarni.
Говорить о новом вкусном кофе в этом кафе.
pobiernikцельIdę po brata, po wodę, po gazetę.
Иду за братом, за водой, за газетой
miejscownikпоследствияNie spodziewajcie się po nim zbyt wiele.
Не ожидайте от него слишком много.
Nosiłem ubrania po bracie.
Я носил одежду после брата.

Склонение существительного sędzia в польском языке

sędzia – судья

В польском языке существительное sędzia склоняется по особой схеме

przypadekliczba pojedynczaliczba mnoga
mianowniksędziasędziowie
dopełniaczsędziego sędziów
celowniksędziemu sędziom
bierniksędziego sędziów
narzędniksędzią sędziami
miejscowniksędzi sędziach
wołaczsędziosędziowie

Если речь идет о женщине-судье, то слово sędzia склоняется так:

przypadekliczba pojedynczaliczba mnoga
mianowniksędziasędzie
dopełniaczsędzisędzi
celowniksędzisędziom
bierniksędzięsędzie
narzędniksędziąsędziami
miejscowniksędzisędziach
wołaczsędziosędzie

Склонение слова ksiądz в польском языке

ksiądz – священник

В польском языке существительное ksiądz склоняется по особой схеме

przypadekliczba pojedynczaliczba mnoga
mianownikksiądzksięża
dopełniaczksiędzaksięży
celownikksiędzuksiężom
biernikksiędzaksięży
narzędnikksiędzemksiężmi
miejscownikksiędzuksiężach
wołaczksiężeksięża

Склонение существительного tydzień

w przyszłym tygodniu – на следующей неделе

Склонение существительного tydzień

mianowniktydzień
dopełniacztygodnia
celowniktygodniu
biernik tydzień
narzędniktygodniem
miejscownik(w) tygodniu
wołacz tygodniu!

Склонение существительных pan и pani в польском языке

mianownikpanpani
dopełniaczpanapani
celownikpanupani
biernikpanapanią
narzędnikpanempanią
miejscownikpanupani
wołaczpanie!pani!

Множественное число слов pan и pani

panowie – об одних мужчинах

pani – об одних женщинах

państwo – о группе людей, куда входят и мужчины и женщины

mianownikpanowie
dopełniaczpanów
celownikpanom
biernikpanów
narzędnikpanami
miejscownikpanach
wołaczpanowie

Склонение panie  

mianownikpanie
dopełniaczpań
celownikpaniom
biernikpanie
narzędnikpaniami
miejscownikpaniach
wołaczpanie

Склонение państwo 

przypadekliczba pojedynczaliczba mnoga
mianownikpaństwopaństwa
dopełniaczpaństwapaństw
celownikpaństwupaństwom
biernikpaństwopaństwa
narzędnikpaństwempaństwami
miejscownikpaństwiepaństwach
wołaczpaństwopaństwa