Kamienie szlachetne – названия драгоценных камней по-польски

 • kamienie szlachetne – драгоценные камни
 • kamienie jubilerskie – ювелирные камни
 • kamienie ozdobne – декоративные камни
 • diament  – алмаз
 • szmaragd – изумруд
 • rubin – рубин
 • szafir – сапфир
 • topaz – топаз
 • ametyst – аметист
 • jadeit – нефрит
 • malachit – малахит
 • kwarc – кварц
 • kamień księżycowy – лунный камень
 • perła – жемчуг
 • bursztyn – янтарь
 • granat – гранат

Wszechświat

Wszechświat – Вселенная

Wielki Wybuch – Большой взрыв

Eksploracja kosmosu – Исследование космоса

Pierwszy lot kosmiczny – Первый космический полет

Pierwszy człowiek w kosmosie – Первый человек в космосе

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna – Международная космическая станция

asteroida – астероид

astronauta – космонавт

gwiazdozbiór – созвездие

kosmos – космос

kosmita – инопланетянин

pozaziemski – внеземной

grawitacja – гравитация

galaktyka – галактика

gwiazda – звезда

Księżyc – Луна

kometa – комета

międzygalaktyczny – межгалактический

międzyplanetarny – межпланетный

obserwatorium – обсерватория

teleskop – телескоп

planeta – планета

satelita – спутник

statek kosmiczny – космический корабль

czarna dziura – черная дыра

Droga Mleczna – Млечный путь

Układ Słoneczny – Солнечная система

Planety wewnętrzne – внутренние планеты

Merkury – Меркурий

Wenus – Венера

Ziemia – Земля

Mars – Марс

Planety zewnętrzne – внешние планеты

Jowisz – Юпитер

Saturn – Сатурн

Uran – Уран

Neptun – Нептун

Nauka

odkrycie – открытие

wynalazek – изобретение

badanie naukowe – научное исследование

eksperyment – эксперимент

hipoteza – гипотеза

naukowy – научный

udowodniony naukowo – научно доказано

w teorii – в теории

teoria naukowa – научная теория

analiza danych – анализ данных

Znaki – знаки и надписи

uwaga, zły pies – Осторожно, злая собака

uwaga \ ostrożnie – Внимание \ Осторожно

obcym wstęp wzbroniony – чужим вход воспрещён

zakaz palenia – курить запрещено

wstęp wzbroniony – вход воспрещен

ślepa uliczka – тупик

brak wolnych miejsc – мест нет

wyprzedane – распродано

patrz pod nogi – смотри под ноги

mokra podłoga – мокрый пол

Części rowerowe – строение велосипеда по-польски

 • Siodełko rowerowe – велосипедное седло
 • Koło rowerowe – велосипедное колесо
 • Szprycha – спицаL
 • Piasta  – ступица
 • wentyl – ниппель
 • opona – шина
 • Dętka rowerowa – камера
 • Obręcz rowerowa – велосипедный обод
 • Kierownica – руль
 • Mostek rowerowy – кронштейн руля
 • Widelec – вилка
 • przedni hamulec – передний тормоз
 • główka ramy –  рулевой стакан
 • dźwignia hamulca – рычаг тормоза
 • linka przerzutek – трос передач
 • rura górna – верхняя труба
 • rama – рама
 • sztyca – подседельный штырь
 • rura podsiodełkowa – подседельная труба
 • tylny hamulec – задний тормоз
 • tylna zębatka – задняя звездочка
 • tylna przerzutka – задний переключатель скоростей
 • łańcuch – цепь
 • pedał – педаль
 • przednia zębatka – передняя звездочка
 • Pompka – насос
 • Dzwonek – звонок
 • lampki – фары
 • bagażnik – багажник

Употребление слов trzeba, można, warto

B польском языке существуют специальные безличные слова, употребляющиеся в предложениях в качестве составной части сказуемых — trzeba нужно, следует, można можно 
с отрицанием nie można — нельзя, невозможно, warto стоит‚ В качестве второй части
сказуемого в таких предложениях употребляется неопределенная форма глагола:

Trzeba uczyć się, żeby zdać egzamin, - Следует учиться, чтобы сдать экзамен.

Trzeba dać mu lekarstwo. - Нужно дать ему лекарство.

Nie można tego zrozumieć. - Это невозможно понять.

Czy można panią zaprosić do tańca? - Можно ли пригласить Вас на танец?

Warto na to poświęcić więcej czasu. - Этому стоит посвятить больше времени.

Nie warto tego robić. - He стоит этого делать.
прошедшее времябудущее времяусловное наклонение
trzeba byłotrzeba będzietrzeba by było
można byłomożna będziemożna by było
watro byłowarto będziewarto by było

Польские слова, связанные с экологией – słowa, związane z ekologią

 • środowisko – окружающая среда
 • ekologia – экология
 • przyroda – природа
 • ochrona – защита
 • chronić – защитить
 • dbać – заботиться
 • populacja – популяция
 • rezerwat – заповедник
 • park narodowy – национальный парк
 • zjawisko meteorologiczne – метеорологическое явление
 • zasoby naturalne – природные ресурсы
 • oczyszczać – очищать
 • oczyszczanie – очищение
 • segregować – разделять, сортировать
 • segregacja – сегрегация, разделение
 • katastrofa ekologiczna – экологическая катастрофа
 • emisja – выброс
 • wymierać – вымирать
 • ginąć – погибать
 • klęska żywiołowa – стихийное бедствие
 • zanieczyszczać – загрязнять
 • zanieczyszczenie – загрязнение
 • niszczyć – уничтожать
 • zaśmiecać – мусорить
 • wysypisko – свалка
 • śmieci – мусор
 • ścieki – сточные воды
 • odpadki – отходы
 • złom – лом
 • odpady biodegradowalne – биоразлагаемые отходы

Klęski żywiołowe

 • pożar — пожар
 • powódź — наводнение
 • trzęsienie ziemi — землетрясение
 • huragan — ураган
 • susza — засуха

Segregacja odpadów – сортировка отходов

SzkłoPapierPlastikZłomOdpady biodegradowalne
słoiki ze szkłagazetybutelki plastykowefolia aluminiowa do pieczenialiście
butelki szklaneksiążkiopakowanie po płynie do mycia naczyństare garnkiresztki warzyw
zeszytyworki plastykowipokrywki do słoikówskorupki jaj
zakrętkipuszki po piwiefusy po herbacie czy kawie
obierki

Употребление вводных слов в польском языке – Wyrażenia wprowadzające

Вставные (вводные) слова – это слова, которые не являются членами предложения, оттеняют и подчеркивают его содержание

Ситуативные, вносят какую-либо дополнительную информацию

tylko
только
Niektóre ze zwierząt można spotkać tylko w Tatrach.
Некоторых животных можно встретить только в Татрах.
dopiero
только – для обозначения временных отрезков
Róża dopiero co ścięta usycha już w wazonie. Роза, только что срезанная, уже засыхает в вазе.
także
также
W ZOO warto obejrzeć także słonie, żyrafy i wiele innych egzotycznych zwierząt.
В зоопарке стоит посмотреть также слонов, жирафов и других экзотических животных
również
также
Słonie nie tylkointeligentnymi zwierzętami, również posiadają uczucia i emocje.
Слоны не только умные животные, они также обладают чувствами и эмоциями.
jeszcze
еще
Jeszcze rosną drzewa, które widziały Napoleona.
Еще растут деревья, которые видели Наполеона.
już
уже
4 z 9 gatunków tygrysów są już wymarłe.
4 из 9 видов тигров уже вымерли.
własne
как раз, именно
Własne dąb od wieków był używany do produkcji statków.
Именно дуб веками использовался в кораблестроении.
przeciwne
наоборот
Ten program nie jest podręcznikiem weterynaryjnym. Przeciwne, interesują nas uczucia łączące człowieka i zwierzę.
Эта програма – не учебник ветеринарии. Наоборот, нас интересуют чувства, связывающие человека и животное.
wręcz przeciwne
как раз наоборот
Drzewa nigdy mi nie przeszkadzały – wręcz przeciwne, w upalne dni dawały cień.
Деревья никогда мне не мешали, как раз наоборот, в жаркие дни они давали тень.
zwłaszcza
в частности, особенно
Małpy unikają wody, zwłaszcza głębokiej.
Обезьяны избегают воды, особенно глубокой.
przede wszystkim
прежде всего
Wilki polują przede wszystkim na jelenie.
Волки охотятся, прежде всего, на оленей.
szczególnie
особенно
Bardzo duże szkody szczególnie w młodych sadach mogą wyrządzić zające.
Очень большой вред, особенно в молодых садах, могут причинить зайцы.

Оценивающие – оценивают уверенность говорящего в сообщаемом

owszem
да, конечно
Owszem, w ostatnich latach zwyczaj wręczania kwiatów państwu młodym słabnie.
Да, в последние годы обычай вручения цветов жениху и невесте ослабевает.
naprawdę
действительно
Czy ty naprawdę sądziłeś, że mogłem tak postąpić?
Ты действительно думал, что я могу так поступить?
oczywiście
конечно
Liście usychają mimo tego, że roślina jest oczywiście podlewana.
Листья сохнут, несмотря на то, что растение, конечно, поливают.
bez wątpienia
без сомнения
Jesteśmy bez wątpienia drapieżnikami.
Мы, без сомнения, хищники.
na pewno
наверняка, действительно
Czy delfiny to na pewno zwierzęta?
Дельфины – это действительно животные?
może, być może
может
Oglądaliśmy już zebry i żyrafy, może uda się nam zobaczyć też Iwa.
Мы уже посмотрели зебр и жирафов, может быть, нам также удастся увидеть льва.
prawdopodobnie
вероятнее всего
Krokodyl zaatakował i prawdopodobnie pożarł mężczyznę w miejscowości turystycznej w Australii.
Крокодил напал и, вероятно, съел мужчину в туристической местности в Австралии.
podobno
якобы
Podobno w Wigilię о północy zwierzęta mówią ludzkim głosem.
Якобы в сочельник в полночь животные говорят человеческим голосом.
chyba
наверное
Te ziemie są piaskowe i z tego powodu chyba drzewa nie rosną zbyt wysokie
Эти земли песчаные, и поэтому, наверное, деревья не растут слишком высокими.
pewnie
пожалуй
То pewnie ostania tak upalna sobota tego lata.
Это, пожалуй, последняя настолько жаркая суббота этого лета.

Эмоциональные – вносят в предложение эмоциональную окраску

na szczęście
к счастью
Notuje się tysiące zderzeń samolotów z ptakami, na szczęście nie zawsze kończących się tragicznie.
Отмечаются тысячи столкновений самолетов с птицами, к счастью, не всегда оканчивающихся трагически.
niestety
к сожалению
Niestety w warunkach niewoli dzikie zwierzęta rozmnażają się źle.
К сожалению, в условиях неволи дикие животные размножаются плохо.
nareszcie
наконец
Nareszcie nadeszła wiosna!
Наконец пришла весна!
zresztą
кстати
Zresztą latem wszystkie kwiaty są takie piękne.
Кстати, летом все цветы такие красивые.
przecież
ведь
Przecież drzewa to nasi przyjaciele.
Ведь деревья – это наши друзья.
przynajmniej
по крайней мере
W Belgii przynajmniej Iwy i słonie nie będą wykorzystywane w cyrkach.
В Бельгии, по крайней мере, львы и слоны не будут использоваться в цирках.
raczej
скорей всего
Jak podkreślają naturaliści, wilki nie atakują raczej ludzi.
Как подчеркивают натуралисты, волки, скорее всего, не нападают на людей.

Ryby po polsku – рыбы по-польски

Морские животные – Zwierzęta morskie

 • meduza – медуза
 • homar – омар
 • kalmar – кальмар
 • krab – краб
 • krewetka – креветка
 • ostryga – устрица
 • ośmiornica – осьминог
 • rozgwiazda – морская звезда

Слова, связанные с судом и юриспруденцией – nazwy związane z sądownictwem

 • przestępstwo – преступление
 • oskarżyć / oskarżać – обвинить / обвинять
 • podejrzewać – подозревать
 • podejrzany – подозреваемый
 • podejrzana – подозреваемая
 • okoliczności – обстоятельства
 • przesłuchanie – допрос
 • wyrok – приговор
 • skazywać/skazać – приговорить / приговаривать
 • uniewinniać/ uniewinnić – оправдывать / оправдать
 • więzienie – тюрьма, арест
 • kara – наказание
 • apelacja – апелляция
 • aresztować – арестовать
 • zeznanie – показание
 • dowód – доказательство
 • prawo państwowe – государственный закон
 • prawo cywilne – гражданское право
 • prawo wyborcze – избирательное право
 • prawo międzynarodowe – международное право
 • prawo karne – уголовное право
 • prawo pracy – трудовое право
 • sąd apelacyjny – апелляционный суд
 • sąd najwyższy – верховный суд
 • sąd dla nieletnich – суд по делам несовершеннолетних
 • sąd koleżeński – коллегиальный суд
 • sąd polubowny – арбитражный суд
 • sąd wojenny – военный суд
 • okoliczności obciążające – отягчающие обстоятельства
 • okoliczności łagodzące – смягчающие обстоятельства
 • pozbawienie wolności – лишение свободы
 • pozbawienie praw – лишение прав
 • areszt prewencyjny – превентивное задержание
 • areszt tymczasowy – предварительное заключение
 • areszt domowy – areszt domowy
 • wyrok uniewinniający – оправдательный приговор
 • wyrok skazujący – осуждающий приговор
 • wyrok sądowy – судебный приговор
 • kara śmierci – смертный приговор
 • kara z zawieszeniem – приговор с отсрочкой
 • popełnić przestępstwo – совершить преступление
 • naruszyć prawo – нарушить закон, право
 • wezwać do sądu – вызвать в суд
 • zaskarżyć do sądu – подать в суд
 • wszcząć sprawę sądową – возбудить судебное дело
 • przeprowadzić rewizję – провести обыск
 • zwolnić z aresztu – освободить из-под ареста
 • zwolnić za kaucją – освободить под залог
 • składać zeznania – давать показания
 • wnieść apelację – подать апелляцию
 • umorzyć śledztwo – прекратить следствие